Spolning

Bubblar det i avloppet, dålig avrinning från kök eller badrum i er fastighet, då kan en spolning av avloppsystemet lösa dina problem.
Vi utför akuta spolningar samt underhållsspolningar för villor, lägenheter samt större ledningssystem.
 
Rekommendationen för underhållsspolning i flerfamiljshus är att spola samtliga stammar vart 5 år. Med den åtgärden förlänger ni rörens livslängd avsevärt genom att fett och avlagringar som annars fräter på röret avlägsnas, risken för vattenskador och översvämningar minimeras.
Vi skräddarsyr en underhållsplan efter behovet i er fastighet.