Rörinspektion

Hur mår dina rör? Med en rörinspektion får du reda på skicket i dina rör och eventuella brister som kan orsaka driftstörningar. Ta inte felaktiga och kostsamma beslut innan ni gjort en rörinspektion

Fastighet

Riv eller bila ej onödan. Med hjälp av vår avancerade kamerateknik kan vi konstatera och lokalisera ev problem före drastiska åtgärder. Efter utförd rörinspektion sänds dokumentation samt eventuella åtgärdsförslag till er vi vår onlinetjänst. Så att rätt beslut kan tas.

Markförlagda ledningar

Vi Inspekterar ledningar enligt STVF standard P.93
Med vår kameravagn inspekterar vi ledningar med lutningsmätning samt tillhörande protokoll.