Relining

Ge dina avlopp ett nytt liv och säkerställ dess funktion. 
Kostnadseffektivt/tidseffektivt/mindre miljö påverkan/trygghet och kvalitet för framtiden.

 
Med relining undviker du långa renoveringstider, buller, hälsofarligt damm och miljöpåverkan så som asbest, bly och tunga transporter.
Ett flexibelt foder monteras med hjälp av tryckluft i det befintliga ledningssystemet, innan montering mättas fodret/strumpan med en 2-komponents epoxi (bisfenolfri) och en exakt godstjocklek uppnås när fodret pressas igenom en elektroniskvals. Efter det nya röret har installerats och kvalitetssäkrats så återöppnas förgreningar/anslutningar med hjälp av en kameraförsedd robot. Därefter monteras förstärkta gren och eventuella anslutande ledningar enligt samma process.
 
Alla våra infodringsprodukter har ett 50 årigt typgodkännande/åldringsprov från Statens provningsanstalt vilket säkerställer lång livstid och trygga garantier.